REF : UPENE28EU1

EAN: 3492548232031

Кл.№: GSMF000455

Декларация за съответствие: ТУК